Parkering

Du har kanskje lurt på hvorfor det er innført parkeringsforbud i noen veier? Her kan lese om de vurderingene som gjøres når et parkeringsforbud blir innført.

Når et område er skiltet med parkeringsforbud er dette først og fremst for at veien skal være trafikksikker. En vei kan ofte bli svært uoversiktlig når det står biler parkert langs veien. For eksempel blir små barn på vei til skolen lite synlig mellom bilene, spesielt om høsten når det begynner å bli mørkt. Forskning viser nettopp at de alvorligste ulykkene oftest skjer ved at personer, gjerne barn, løper ut mellom parkerte biler.

En vei skal være fremkommelig, ikke bare for naboer, men også for større kjøretøy som utrykningskjøretøy, renovasjonsbil og brøytebil. At veien er fremkommelig er helt avgjørende for at disse tjenestene skal bli utført. De fleste som parkerer langs offentlig vei tar hensyn til at en personbil skal komme forbi. Problemet er at noen glemmer å tenke på hvor stor plass for eksempel en brannbil må ha for å komme frem.

Brøytebilen trenger ikke bare plass i veien, men også i grøftene langs veiene. Grøftene fungerer som lagringsplass for snø om vinteren. Dersom brøytebilen ikke får lagt fra seg snøen i grøftene, vil fremkommeligheten på selve veien bli dårlig i vintersesongen. Parkeringsforbudet gjelder derfor også grøftene.

Lørenskog kommune har fått delegert myndighet fra Politiet til å håndheve parkeringsforbud langs offentlig vei. Vi følger bestemmelsene og gjeldende rettspraksis i vegtrafikklovgivningen når vi saksbehandler. Både når det gjelder håndhevingen og klagebehandlingen tilstreber vi likebehandling.

Les om hvorfor du burde la grøfta leve.

Meld en feil er en tjeneste der du kan melde inn avvik eller klager på våre tekniske tjenester.