Parkering med parkeringsskive

Illustrasjon av et parkeringsskilt som sier maks 2 timer med parkeringsskive - Klikk for stort bilde

På flere av de kommunale parkeringsplassene tilbys det gratis parkering i en tidsbegrenset periode. Plassene er skiltet med parkeringsskive og en angitt tidsbegrensning. På slike parkeringsplasser stilles det krav til dokumentasjon av når kjøretøyet ble parkert. 

Hvordan kan jeg dokumentere når jeg parkerer?

Man kan dokumentere når kjøretøyet ble parkert ved å:

 • Stille inn tidspunktet på en parkeringsskive som er godt synlig i bilens frontrute
 • Skrive tidspunktet du parkerte kjøretøyet på en lapp og legge den godt synlig i bilens frontrute
 • Dokumentere når bilen ble parkert med parkeringsappen EasyPark. (Parkerer du på en plass som tilhører Lørenskog kommune, betaler du ikke noe for å stå parkert selv om du bruker EasyPark).

Slik dokumenterer du tidspunktet for parkering med parkeringsskive

 • Sjekk trafikkskiltene hvor lang tid du kan stå parkert.
 • Still viseren på parkeringsskiven til det tidspunktet bilen parkeres.
 • Legg parkeringsskiven godt synlig i frontruten på bilen.
 • Du kan nå stå parkert gratis så lenge som angitt på skiltene.
 • Før makstiden er utløpt, må du frigi plassen.

Hvor får jeg tak i parkeringsskive?

Parkeringsskive kan du få gratis hos Veiviseren i Lørenskog hus (Festplassen 1), på rådhuset (Hasselveien 6) eller hos kommunalteknikk (Fjellhamarveien 51).

Parkeringsskive kan også kjøpes i de fleste butikker som fører bilrekvisita.

Slik dokumenterer du tidspunktet for parkering med parkeringsappen EasyPark  

Skjermbilde av appen Easypark hvor det er betalt for to timer parkering - Klikk for stort bilde
 • Sjekk trafikkskiltene hvor lang tid du kan stå parkert   
 • Gå inn i EasyPark-appen og finn plassen du har parkert
 • Velg tidsrommet du skal stå. Tiden må være innen for den maksimale tidsbegrensede perioden som er tillatt på plassen. 
 • Start parkeringen i appen 
 • Før makstiden er utløpt, må du frigi plassen.

Kontrollsanksjoner av betydning for denne ordningen

 • Ikke kontrollerbar eller manglende dokumentasjon av parkeringen: kr. 330,-.
 • Feil innstilt parkeringsskive: kr. 330,-.
 • Maks p-tid overskredet: kr. 660,-.

Dette står i parkeringsforskriften paragraf 24: 

"Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert, stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunktet motorvognen ble parkert, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering".