Skjemaer for barnehage

Skjemaer for foreldre

Søknad om barnehageplass

Avtale om medisinering av barn i barnehage

Erklæring om helsetilstand - Barnehage

Samtykkeskjema for bilde- og videoopptak - Barnehage (papirversjon) (PDF, 239 kB)

Søknad om barnehageplass uten norsk fødselsnummer - Form for kindergarten admission

Skjema for barnehageeiere

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehage

PPK/PPT

Alle skjemaer som angår PPK og PPT ligger her