Åpen barnehage

Velkommen foreldre, besteforeldre, dagmødre/fedre og andre som passer barn mellom 0 og 6 år og som er innbyggere i Lørenskog kommune.

Åpningstider og påmelding

Åpen barnehage har følgende åpningstider: mandager og onsdager 9.30-13.00 og torsdager 9.30-13.45. Vi har plass til 15 barn pr dag, så vi har digital påmelding for å kunne holde oversikt over hvem som ønsker å komme. Anbefaler å melde seg på senest dagen før.

Det er derfor laget en digital påmelding. Gå inn her og meld dere på. 

Man må melde seg på digitalt fra uke til uke. Man kan dessverre ikke bare komme innom. Man må ha meldt seg på digitalt og fått mail/sms fra Åpen barnehage om at man har fått plass. Viktig at Åpen barnehage er et sted hvor det er hyggelig å komme og et godt og trygt sted å være.

 

Om åpen barnehage

Den åpne barnehagen i Lørenskog er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. De fleste barna som går hos oss er under 3 år. Barnehagen kan gi barna et stimulerende og utviklende lekemiljø og kontakt med andre barn for gruppeopplevelser gjennom lek og fellesaktiviteter. Språkstimulering vil være en del av tilbudet.

Åpen barnehage er også en plass der voksne kan få muligheter til å dele erfaringer med andre småbarnsforeldre, og få kunnskap og inspirasjon til oppgaven som foreldre og omsorgspersoner.

I Åpen barnehage jobber i utgangspunktet en fast pedagog, samt to pedagoger som kan avlaste ved behov. Når dere er på besøk i åpen barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.

Virksomhetsplan (PDF, 890 kB)

Det er ønskelig at dere har med tøfler/ innesko og matpakke. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i åpen barnehage er Lene Myhren.

For nærmere informasjon kan dere kontakte oss på tlf. 90 60 46 31, eller e-post: lmy@lorenskog.kommune.no.

Dere finner oss i Gamle Solheim skole, samme bygning som PPK.

Adresse: Mailandveien 2, 1473 Lørenskog

Vi holder til i nederste etasje, med inngang fra gata.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!