Vigilo

I Lørenskog kommune anvendes Vigilo for digital kommunikasjon mellom foresatte og skolen. Vigilo kan brukes via applikasjon på mobiltelefon og nettbrett eller nettleser fra alle typer enheter.

For pålogging i Vigilo eller brukerveiledninger se Lørenskog sin Vigilo side.

Personopplysninger i Vigilo

Personopplysninger som behandles i Vigilo hentes fra folkeregisteret samt kontakt og reservasjonsregisteret. Fra kontakt og reservasjonsregisteret hentes informasjon om telefonnummer og epost, fra folkeregisteret hentes informasjon om enkeltpersoner og familierelasjoner.

Foreldre som har foreldreansvar har tilgang i Vigilo. Andre voksne i barnets liv uten foreldreansvar kan få tilgang av skolen eller barnehagen dersom foresatt med foreldreansvar gir samtykke. Ta kontakt med skolen eller barnehagen om du ønsker at andre skal få tilgang.

I Vigilo kan du sende meldinger til skolen og barnehagen. Alle oppfordres til å unngå deling av sensitiv informasjon. Dette kan være informasjon om helse, religion og annet. Om du trenger å drøfte sensitiv informasjon med skole eller barnehage anbefaler vi at du tar kontakt via telefon eller personlig.

Innsyn i meldinger

Skole

  • Skoleleder kan se all meldingshistorikk mellom ansatte og foreldre 
  • Kontaktlærer kan se all meldingshistorikk tilknyttet de elevene de er kontaktlærer for
  • Ansatte (faglærere/assistenter med fagtilknytning) kan se egen meldingshistorikk med elever de er tilknyttet 

SFO

  • SFO-leder og SFO-ansatt kan se all meldingshistorikk mellom enhet og foreldre

Barnehage

  • Barnehageleder og barnehageansatte kan se all meldingshistorikk mellom enhet og foreldre

Hvem kan se personopplysninger i Vigilo?

I Vigilo kan ansatte i Lørenskog kommune med tjenstligbehov se informasjon om barn og foresatte. Dette er blant annet skoleledelse og lærer som er tilknyttet barnet. Administrasjonen i Lørenskog kommune som forvalter Vigilo har mulighet for å se og gi informasjon om barn og foresatte ved behov.

I tillegg har personer som er registrert med foreldreansvar i Vigilo innsyn i opplysninger om barnet.

For informasjon om hvilke personopplysninger som behandles i Vigilo, og hvordan disse ivaretas, se Vigilo sin Personvernerklæring her.

For informasjon om hvilke personopplysninger som behandles i Lørenskog kommune og hvordan disse ivaretas, se kommunens personvernerklæring her.