Skolestart 1. trinn

I desember, året før skolestart, sendes varsel om skolestart for elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog. Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars. Varsel og vedtak sendes til én av foreldrene. Videre informasjon fra skolene, etter vedtak,  får foreldre via Vigilo.

Varsel om skoleplass og vedtak om skoleplass sendes ut med Digipost/eBoks, eller Altinn for de som ikke har valgt en digital postkasse.  Varsel og vedtak sendes til kun én av foreldrene. Det sendes til den av foreldrene som er registrert som foresatt 1 i folkeregisteret, og som er registrert bosatt på samme adresse som barnet. Brevet kommer på papir for de som har reservert seg, og for de som ikke åpner i det elektroniske brevet innen fire dager.  Ta kontakt med skolen, dersom du ikke kan logge inn på skjemaet.

Nye elever som kommer flyttende til Lørenskog bes ta kontakt med skolekontoret, så snart de har en adresse og planlagt flyttedato. Ring på telefon 67934000 eller send epost til anihyk@lorenskog.kommune.no 

Foreldremøter

Det vil bli gjennomført to felles foreldremøter, ett på høsthalvåret og ett på vårhalvåret. I juni gjennomføres det foreldremøter på den enkelte skole.

Fjellhamarbrua ved Gundersenvika - Klikk for stort bilde

 

Foreldremøter høsten 2023
Mandag 13. november. Velg mellom tidspunktene kl. 18.00 og kl. 19.30.
Sted: Mailand skole, det er ingen parkering ved skolen. 

Innholdet i møtet er:

Informasjon om tildeling av skoleplass
Plan for overgang barnehage – SFO - skole
Hvordan forberede barnet til skolestart 
SFO sin rolle i overgangen
Skolens samarbeidspartnere
Eventuelt

Innholdet i møtene er likt, og du kan velge mellom følgende tidspunkt:
Klokka 18.00 deltar ledere fra følgende skoler: Fjellhamar, Luhr, Kurland og Finstad
Klokka 19.30 deltar ledere fra følgende skoler: Rasta, Solheim, Åsen og Benterud

Førskoledag og åpen dag i SFO, våren 2024

Førskoledagene og besøk på SFO  gjennomføres i mai/juni.

For mer informasjon, kontakt den enkelte skole.

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn 

Elever på 1. og 2. trinn vil få gratis kjernetid i SFO fra skoleåret 2023.-2024.  Skolene i Lørenskog tilbyr 2,5 time, rett etter skoletid mandag til fredag. I skoleferier tilbys det 25 timer gratis. 

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.