Skolestart 1. trinn

I desember, året før skolestart, sendes varsel om skolestart for elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog. Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars. Varsel og vedtak sendes til én av foreldrene. Videre informasjon fra skolene, etter vedtak,  får foreldre via Vigilo.

Varsel om skoleplass og vedtak om skoleplass sendes ut med Digipost/eBoks, eller Altinn for de som ikke har valgt en digital postkasse. Brevet kommer på papir for de som har reservert seg, og for de som ikke åpner i det elektroniske brevet innen fire dager. Alle som mottar varsel om skoleplass bes fylle ut det digitale skjemaet personlige opplysninger innen 5. januar.

Nye elever som kommer flyttende til Lørenskog bes ta kontakt med skolekontoret, så snart de har en adresse og planlagt flyttedato. Ring på telefon 67934000 eller send epost til anihyk@lorenskog.kommune.no 

Foreldremøter

Det vil bli gjennomført to felles foreldremøter, ett på høsthalvåret og ett på vårhalvåret. I juni gjennomføres det foreldremøter på den enkelte skole.

Fjellhamarbrua ved Gundersenvika - Klikk for stort bilde

 

Foreldremøter høsten 2022
Mandag 07. november. Velg mellom tidspunktene kl. 18.00 og kl. 19.30.
Sted: Mailand skole, det er ingen parkering ved skolen. 

Innholdet i møtet er:

Informasjon om tildeling av skoleplass
Plan for overgang barnehage – SFO - skole
Hva er viktig i arbeidet med å forberede barnet til skolestart og hva blir annerledes når barnet begynner på skolen
SFO sin rolle i overgangen
Skolens samarbeidspartnere

 

 

Førskoledag og åpen dag i SFO, våren 2023

Førskoledagene og besøk på SFO  gjennomføres i mai/juni.

Førskoledager og besøksdager i SFO
Skole Førskoledag Besøksdag SFO
Benterud 7. juni kl. 08.30-10.30 24. mai 17.30-10.00
Finstad 6. juni kl. 09.00-12.00 31. mai og 1. juni kl. 17.00-18.00
Fjellhamar 8. juni kl 09.00-11.30 og 09.30-12.00 10. og 11. mai kl. 15.00-16.30
Kurland 7. juni 10.00-12.30 23.mai og 25.mai kl 14.30-16.30
Luhr 8. juni kl 09.00-12.00 10. og 11. mai kl 15.00-16.30
Rasta 8. juni kl. 9.30-12.00 23. og 24 mai kl 17.30-18.30
Solheim 7. juni kl. 09.30-12.00 15. mai og 22. mai kl 09.45-11.15 og 24. mai kl 17.00-18.30
Åsen 7. juni kl. 09.00-12.00 24.mai kl. 17.30 - 19.00

For mer informasjon, kontakt den enkelte skole.

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn 

Elever på 1. trinn vil få gratis kjernetid i SFO fra skoleåret 2022-2023. Skolene i Lørenskog tilbyr 2,5 time, rett etter skoletid mandag til fredag. I skoleferier tilbys det 25 timer gratis. 

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.