Innskriving og fordeling av elever i grunnskolen

Elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog, får varsel i desember året før. Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars. Varsel og vedtak sendes til én av foreldrene.

Varsel om skoleplass og vedtak om skoleplass sendes ut med Digipost/eBoks, eller Altinn for de som ikke har valgt en digital postkasse. Brevet kommer på papir for de som har reservert seg, og for de som ikke åpner i det elektroniske brevet innen fire dager. Alle som mottar varsel om skoleplass bes fylle ut det digitale skjemaet personlige opplysninger innen 5. januar.

Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars. Vedtaket gis etter Forskrift om fordeling (PDF, 91 kB), og det er mulighet til å klage innen tre uker. Klagen bør være skriftlig og begrunnes, samtidig som det sies hva som ønskes.

Lørenskog har ikke skolekretser, men det er definert ”veiledende inntaksområder” for hver skole. Elevene fordeles i hovedsak til barneskolene, etter hvor de i veiledende kart er bosatt. Søk opp nærskolen i det digitale kartet over veiledende inntaksområde, skriv inn egen bostedsadresse, så vil dere få fram aktuell barneskole.

Ungdomsskoleelevene fordeles som hovedregel etter hvilken barneskole de er bosatt innenfor området til.

Forklaring til kart over veiledende inntaksområder:

Forklaring til kart over veiledende inntaksområder
Barneskole Tilhørende ungdomsskole
Benterud skole Løkenåsen skole
Finstad skole Hammer skole
Fjellhamar skole   Fjellsrud skole
Luhr skole      Fjellsrud skole/Kjenn skole
Rasta skole Kjenn skole
Åsen skole Løkenåsen skole
Kurland skole Hammer skole
Solheim skole Kjenn skole

Det er anledning til å søke om plass på annen skole enn nærskolen, søknaden blir forvaltet ut fra retningslinjer for skolebytte. Å få plass ved en annen skole enn nærskolen er ingen rettighet, og skolen har ikke plikt til å innvilge en søknad.

Ny i Lørenskog

Familier som flytter til Lørenskog med skolebarn kan kontakte aktuell nærskole.

Her kan du se Kart over skolenes veiledende inntaksområder.