Lørenskog voksenopplæring

Lørenskog voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og heldagsskole for introduksjonsdeltagere.

Hvem kan få tilbudet? 

Grunnskole for voksne: Er et tilbud til deg som ikke har vitnemål fra grunnskolen.

Norskopplæring: Alle kan kjøpe kurs. Elever med rett og plikt får norskkurs gratis.

Hvordan få tilbudet? 

Registrering

Skolen tar imot nye deltakere for registrering hver fredag mellom kl. 08.30 og 10.00. Ta med pass og oppholdskort. Når du registrerer deg, vil du med en gang få vite om du har rett til gratis norskopplæring eller om du må betale. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om du ifølge medbrakte papirer har rett til gratis opplæring, vil du bli tatt inn i undervisningen først når du fremkommer i Nasjonalt introduksjonsregister.

Slik søker du 

  • Grunnskole: Send en e-post til vo@lorenskog.kommune.no
  • Norskkurs: Ring og avtal registrering
  • Samfunnsfagkurs: Ring for nærmere informasjon

Søknadsfrist 

Vi har ulike tilbud med ulik behandlingstid. Ta kontakt, og spør gjerne hvor lang tid det vil ta.

Hva koster det? 

Høsten 2021

  • Kveldskurs (102 timer): 8 262,- kroner
  • Dagskurs, formiddag (207 timer): 14 697,- kroner
  • Dagskurs, ettermiddag (195 timer): 13 845,- kroner
  • Samlingsbasert nettkurs (55 timer): 3 905,- kroner

Hva skjer videre? 

Etter registrering vil du få timeplan og tilbud om norskkurs.

Lover og regler

Rett og plikt:

Kontaktinformasjon 

Lørenskog voksenopplæring 
Rastastubben 1 
1476 Rasta 
Tlf: 67 49 50 16 
E-post: vo@lorenskog.kommune.no

Åpningstider for resepsjonen

Mandag og onsdag: 10.00 - 11.00 og  13.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 11.00

Telefontid

mandag til fredag: 09.00 - 10.00 og 14.00 -15.00

NB! Sommertider: I jul- og påskeferien, samt juli er resepsjon og telefon stengt.