Skolefritidsordningen (SFO)

Gratis kjernetid i SFO på 1. trinn

Elever på 1. trinn vil få gratis kjernetid i SFO fra skoleåret 2022-2023. Skolene i Lørenskog tilbyr 2,5 time, rett etter skoletid mandag til fredag. I skoleferier tilbys det 25 timer gratis.

 

Ordningen er under utvikling, og alle detaljer er foreløpig ikke bestemt.

 

Les mer om ordningen og hvordan du søker.