Flyktning og inkludering

Flyktning- og innvandrertjenesten førstegangsbosetter flyktninger i kommunen og gir helhetlig oppfølging av familier og enkeltpersoner i forhold til helse, bolig, økonomi, skoler og barnehager, oppfølging og drift av introduksjonsprogrammet, ledelse og drift av to kvalifiseringsprosjekter samt flere mindre inkluderingsprosjekter.

Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune har for tiden 18 ansatte og ledes av Shezana Islam. 


Åpningstider: mandag til fredag, klokken 09.00 -15.00

I 2021 vant flyktning- og innvandrertjenesten vår IMDIs nasjonale bosetting og integreringspris. Hør Shezana Islam forteller mer om dette i videoen under.

Det er kommunestyret i Lørenskog som fastsetter hvor mange flyktninger som Lørenskog kommune ved flyktning- og innvandrertjenesten, skal bosette per år. I 2017 ble 67 flyktninger bosatt i Lørenskog.

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kontakter flyktning- og innvandrertjenesten fortløpende for å anmode Lørenskog om å ta imot navngitte flyktninger som oppholder seg på asylmottak i Norge eller som sitter i FN drevet flyktningleirer rundt om i verden. Flyktning- og innvandrertjenesten vurderer anmodningen ut i fra bosettingskvoten, mulighet til bolig, hjelpebehov, tolk, etc.

Lørenskog bosetter kun etter avtale med IMDi. Flyktninger som bosetter seg på egenhånd i kommunen direkte fra mottak eller fra andre bosettingskommuner mister retten til introduksjonsprogram og stønad.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet