Familieveiviseren

Ikon av en voksen som beskytter et barn - Klikk for stort bilde

Familieveiviseren er en tverrfaglig sammensatt tjeneste i kommunen. Vi skal bistå både ansatte i kommunen og familier med å samordne og koordinere tjenester til det beste for innbyggeren. 

Målet er at vi skal hjelpe barn, unge og deres familier med økt mestring og hjelp til at livet blir bedre. 

Hva tilbyr vi? 

  • Vi møter innbyggere og familier på en helhetlig måte. 
  • Vi har veivisere som gir råd, veiledning og samordning av tjenester i perioder. 
  • Vi tar imot søknader om barnekoordinator og koordinator og behandler disse. 
  • Vi har egne barnekoordinatorer og koordinatorer i teamet. 

Ta kontakt med oss om: 

  • en eller flere i familien har utfordringer og behov for samordning av tjenester 
  • du ønsker informasjon om kommunens tjenester eller frivillig arbeid i kommunen 
  • dere skal flytte til kommunen og ditt barn eller ungdom har behov for flere tjenester fra kommunen 
  • du ønsker å vite mer om barnekoordinator/ koordinator 

Hvem kan få tilbudet? 

Familier og unge voksne. 

Hvordan få tilbudet? 

Ta kontakt via vår mailadresse familieveiviseren@lorenskog.kommune.no

Søknadsskjema for barnekoordinator/ koordinator 

Bruk søknadskjema om helse- og omsorgstjenester for å søke om tilbudet

Lover og regler  

Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Kontaktinformasjon

E-post: familieveiviseren@lorenskog.kommune.no