Hjelp med høreapparat

Har du problemer med dine høreapparater?

Vi er frivillige fra hørselshemmedes landsforbund Nedre Romerike som kan hjelpe deg med stell av høreapparatene.

Du kan møte oss hos på Rolvsrudhjemmet, Margarethas vei 11, kl. 13.00 - 15.00. 

Vi kommer på onsdager på følgende datoer: 21. februar, 20. mars, 17. april og 22. mai.

Vi sjekker batterier, slanger, domer og filter. Og hvis du trenger batterier har vi noen for salg.

Vi har drop-in, så du må vente på tur hvis mange kommer samtidig. Du møter oss i kantina, ved siden av resepsjonen. 

Vi får støtte fra Stiftelsen DAM til besøkende hos dere.