Smittevern

Kommunen har mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Dette reguleres av Smittevernloven og en rekke forskrifter.

Formålet er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Kommuneoverlegen har en sentral rolle i arbeidet med smittevern i kommunen, blant annet med rådgiving og smittesporing. 

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager, skoler og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte nærmeste leder og kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, Mattilsynet, fylkeslegen og Folkehelseinstituttet (FHI).

Kontaktinformasjon

E-post: smittevern@lorenskog.kommune.no

Telefon: 67 93 40 00