Rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet for russaker er en midlertidig ordning i avdeling rus og psykisk helse og rusforebyggende team på helsestasjon for ungdom, hvor innbyggere og ansatte i kommunen kan kontakte oss og få råd, informasjon og veiledning om rus og rusproblemer.

Hvem kan få hjelp?

Du må bo i Lørenskog kommune.

  • har du spørsmål om eget rusbruk?
  • er du pårørende til noen som bruker rusmidler?

 

Ta kontakt med kommunen og få råd og veiledning om rusmidler, i tillegg til informasjon om og bistand til å komme i kontakt med kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud ved rusproblematikk.

Medarbeidere i ulike tjenester kan også ta kontakt med rådgivende enhet for russaker.

Den rådgivende enheten følger i tillegg opp personer som har fått som vilkår å møte for enheten i forbindelse med en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll. Oppmøte og ruskontroll pålegges av politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.
 

Rusforebyggende team for ungdom: Tlf. 67 49 50 29, eller send sms på telefon 994 77 963

Avdeling rus og psykisk helse, kartleggingsteam: Tlf. 948 87 220
 

Ungdom og rusmidler - brosjyre (PDF, 517 kB)