Samhandling og forvaltning

Samhandling og forvaltning består av mottaks- og utredningskontoret og koordinerende enhet. Alle søknader og nye henvendelser om helse- og omsorgstjenester gjøres til samhandling og forvaltning.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten. Dette skjemaet brukes også for å søke om ferietilskudd.

Elektronisk versjon

Papirversjon

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00 - 16.00 (kl. 15.00 mellom 10. mai og 3. okt.)

Telefon:67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Lørenskog kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:

 • helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie (dette inkluderer psykisk helse)
 • hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • støttekontakt 
 • plass i institusjon, herunder sykehjem
 • omsorgslønn 
 • avlastning
 • rehabiliteringstiltak
 • individuell plan/koordinator

Lørenskog kommune har videre bestemt at følgende tjenester skal tilbys:

 • dag-/aktivitetstilbud
 • trygghetsalarm
 • omsorgsbolig

Etter henvendelse til oss vil du bli kontaktet av en av våre fagkonsulenter for nødvendig informasjon. Det vil deretter bli foretatt en vurdering før det blir fattet vedtak i saken.

Samhandling og forvaltning vil være behjelpelig med råd og veiledning både i forhold til spørsmål du har innen helse- og omsorgstjenestens områder og om hvilke andre steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Postadresse

Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Leder av samhandling og forvaltning:
Margrethe Ulfsbøl Tangre
Tlf. 94 17 16 95
E-post: marulf@lorenskog.kommune.no