Rolvsrudhjemmet

Rolvsrudhjemmet består av to sykehjemsavdelinger med til sammen 63 plasser. 

Hver avdeling er delt inn i fire boenheter med 7-8 rom. Det er to bogrupper for korttidsplasser, en bogruppe med ti rehabiliteringsplasser, fire skjermede boenheter for personer med demens, hvorav en enhet er forsterket skjermet enhet, og en boenhet for beboere under 67 år. I 1.etg. har vi et dagsenter.
Vi har også tilgang til en skjermet hage.

Sykehjemmet har stort fokus på å skape trivsel, gjennom felles kulturelle arrangementer, ernæring og hyggelige måltider, gode rutiner og individuell oppfølging.

 

Besøk ved våre sykehjem

Hos oss er besøkende alltid velkommen, og vi har derfor ingen faste besøkstider. Vi ønsker at alle skal ha trygge og gode besøk, husk derfor alltid å ha smittevernet i fokus

Vi ønsker deg et hyggelig besøk!

Kontaktinformasjon Rolvsrudhjemmet

Virksomhetsleder Arnfinn Gisleberg kan treffes på telefon: 67 49 50 50

Rådgiver Solveig Lønseth 

  • Telefon 92 23 18 07 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved Rolvsrudhjemmet.

Søk om helse og omsorgstjenester

Tilbud ved Rolvsrudhjemmet