Teknologi og hjelpemidler

For å mestre hverdagen og leve selvstendig kan det være nyttig å bruke hjelpemidler eller tilrettelegge omgivelsene på annen måte. På denne siden har vi samlet informasjon om hva du kan gjøre selv og hvem du kan ta kontakt med i kommunen for å få videre hjelp.

Kortvarig behov

Dersom du har et kortvarig behov for hjelpemidler skal du kontakte hjelpemiddeltjenesten. Kontaktinformasjon står nederst på denne siden.

Eksempel er om du har gjennomgått en operasjon, eller skade som er forbigående.

Varig behov

Dersom du har et varig behov, og/eller trenger hjelp til å finne gode løsninger for deg, kan du ta kontakt med fysioterapi- og ergoterapitjenesten i kommunen. Merk at det er ulik kontaktinformasjon utfra din alder (under eller over 18 år). 


Hver onsdag mellom kl. 13:00 og kl. 15:00 er hjelpemiddeltjenesten bemannet med ergoterapeut og fysioterapeut. Du kan da få hjelp til enkel funksjonsvurdering, rådgivning for fysisk aktivitet og forebygging av fall og få prøvd ut enkle hjelpemidler. Vi kan også skrive henvisning til egen tjeneste ved behov.

Det er ikke timebestilling, det kan være noe ventetid. Dersom du har symptomer på forkjølelse må du holde deg hjemme. 

Ønsker du mer informasjon, ring fysioterapi- og ergoterapitjenesten på telefon 67 49 63 45 (hverdager kl. 08:00-10:30 og 13:00-14:30). Du kan også kontakte oss på fysioergo.voksne@lorenskog.kommune.no så ringer vi deg opp.

Ansatte som ønsker mer informasjon om hjelpemidler, forflytningsteknikk eller ønsker å drøfte andre ting med fagpersonene er også velkomne!

Trygghetsalarm

Dersom du ønsker å søke om trygghetsalarm, ta kontakt med samhandling og forvaltning.


Problemer med hukommelse

Dersom du har utfordringer med for eksempel å huske å ta medisiner regelmessig eller tilkalle akutt hjelp, eller du er pårørende og bekymret for at din nærstående ikke finner veien hjem pga kognitiv svikt kan det være aktuelt med velferdsteknologiske løsninger i hjemmet. Dette kan være erstatning eller supplement til andre tjenester. Dersom du tror det kan være aktuelt for deg, ta kontakt med Samhandling og forvaltning.
 

Hjelpemiddeltjenesten

Ved kortvarig behov for hjelpemidler skal den kommunale hjelpemiddeltjenesten brukes.

Hva tilbyr vi?

Hjelpemiddeltjenesten har i tillegg til utlån av hjelpemidler ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. Vi oppfordrer om at alle som har mulighet for å hente/bringe hjelpemidlene selv gjør det. Dersom åpningstidene ikke passer, ta kontakt så avtaler vi en annen tid for henting/tilbakelevering. 

Hvem kan få tilbudet?

Alle innbyggere i kommunen kan kontakte hjelpemiddeltjenesten for å få lånt hjelpemidler på kortvarig lån.

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddeltjenesten dersom du vet hva du skal låne. Lånetiden er så lenge behovet er, men maks tre måneder.
Eksempel på hjelpemidler er rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk, rullestol osv.
Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid. 

Du kan også ta kontakt med hjelpemiddeltjenesten dersom det er noe feil på hjelpemidlene du bruker hjemme.

Slik låner du

Det er ikke behovsutprøving eller søknadsskjema for å låne hjelpemidler på korttidslån. Vi trenger å registrere hvem som låner og kontaktinformasjon.
Vi vil helst at hjelpemidlene hentes og tilbakeleveres av lånetaker eller pårørende. Utstyr som ikke er i bruk må leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig. 

Dersom du har et langvarig behov for hjelpemidler, ta kontakt med fysioterapi- og ergoterapitjenesten på tlf. 67 49 63 45.

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Kontaktinformasjon hjelpemiddeltjenesten

Åpnings- og telefontid: tirsdager og onsdager kl. 8-10 og 14-15, Fredager kl. 8-11.
Telefon: 67 49 17 25
E-post: hjelpemiddeltjenesten@lorenskog.kommune.no             
Besøksadresse: Mailandveien 26

Gabriella Lindman, avdelingsleder
gablin@lorenskog.kommune.no