Vold og overgrepsteamet

Hva tilbyr vi?

Du kan kontakte oss hvis du blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller du vet om eller mistenker at noen andre blir det.  Tilbudet vårt er gratis, og både innbyggere og kommunens ansatte kan ta kontakt. En sak kan drøftes anonymt eller åpent.

Teamet tilbyr:

 • generell informasjon, råd og veiledning
 • konsultasjon og bistand i enkeltsaker
 • bistand i vurderingen av politianmeldelse og anbefaling av videre saksgang
 • videreformidling til andre hjelpeinstanser
 • informasjon om aktuelle organisasjoner og støttetiltak
 • individuell oppfølging
 • kompetanseheving av ansatte i kommunen

 

Hvem er vi?

Teamet har fem medlemmer representert ved Barneverntjenesten, Forebyggende psykisk helsetjeneste, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Pedagogisk-psykologisk kontor.

Volds- og overgrepsteamet er en del av det tverrfaglige samarbeidssystemet (TFS) i kommunen.

Hvem kan få tilbudet?

Både innbyggere og kommunens ansatte kan ta kontakt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

 

Definisjon av vold

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil.

Definisjon av overgrep

Enhver seksuell handling en person ikke har samtykket i, eller har blitt presset eller manipulert til å ta del i.

 

Kontaktinformasjon


Teamet kan kontaktes på telefon eller e-post. Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post.

 • E-post: vo-teamet@lorenskog.kommune.no

 • Barneverntjenestens vakttelefon: 95 44 35 13
 •  
 • Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH): 67 20 16 40
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 67 20 17 80/67 20 16 90
 • Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK): 67 93 41 71

 

Andre nyttige instanser

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111    
 • Romerike krisesenter: 63 93 23 10
 • Øst politidistrikt: 64 99 30 00

 

Handlingsplan

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner (PDF, 4 MB)(Lørenskog kommune, 2020-2024)