Olavskilden

Olavskilden ligger på toppen av Hammersberget ovenfor Lørenskog kirke. Kilden blir aldri tom, selv under langvarig tørke.

Snorre forteller at hvis Olav den hellige vasket seg i en kilde, ble syke dyr friske om de drakk vann fra den. I Norge ble mange av de gamle hellige kildene oppkalt etter Olav den hellige. Folk trodde han hadde samme mystiske kraft som de gamle hedenske gudene hadde hatt. Det finnes hundrevis av Olavskilder rundt om i landet.

 

Olavskilden med smijernsgitter rundt - Klikk for stort bildeOlavskilden André Clemetsen

Lørenskogingene hadde tordenguden Tor som sin beskytter. Et sagn fra 1200-tallet forteller at Tor ikke ville vite av at det ble bygget en kristen kirke på den gamle hovplassen (Torshov), og i sinne kastet han hammeren sin mot kirken. St. Olav klarte å lede hammeren bort fra kirken, slik at den traff berghammeren i stedet. På dette stedet sprang kilden fram som et minne om hans hellige kraft.

Opp gjennom tidene har mennesker kommet fra fjern og nær for å drikke av den helse- og lykkebringende kilden, kaste mynter i den eller ta med seg litt hellig vann. Pilegrimer som valfartet til hellig Olavs grav i Nidaros, la noen ganger veien om kirken og kilden.

Olavskilden er også tegnet inn på gamle militære kart. Soldatene rastet ved kilden og vannet hestene sine der.

Olavskilden er i dag sikret med et smijernsgjerde. Det bor fredede salamandre i kilden. Derfor vil kilden tidvis fremstå som temmelig grumsete.

Det er gangvei til St. Olavskilden fra parkeringsplassen ved Lørenskog kirke. Følg skiltene.