10 år midt i smørøyet

Lørenskog musikk- og kulturskole

Lørenskog musikk- og kulturskole (LMK) er kommunens egen rugekasse for kommende musikere, kunstnere og dansere. Her står læring, opplevelse, utøvelse og dannelse i høysetet, godt hjulpet av profesjonelle lærerkrefter. Med 50 års erfaring i ryggen, er LMK en sterk og vital tradisjonsbærer i en raskt voksende kommune. Med urokkelig tro på kulturen som kreativ kraft for mennesker og samfunn, ser vi fram til mange nye år i Lørenskog hus!

Dansende barn - Klikk for stort bildeVi har i mange år hatt store oppsettinger i Storstua, der både dans, musikk og drama settes sammen i en profesjonell rammeMusikk- og kulturskolen holdt til på ærverdige Fjellhamar gård fra 1972 til 2011. Lokalene var trivelige, men gamle og trange. Når undervisning på slagverk startet, ristet hele huset. Trombonene gjallet gjennom veggene og pianostrengene knaket mot kalde plankevegger. Likevel var det stor grad av trangbodd trivsel og fellesskap.

Da beslutningen ble tatt om innflytting i Lørenskog hus ble det mottatt med glede og spenning. Vi skulle tas inn i varmen, inn til de andre, inn i selve sentrum av kulturlivet.

Og her lever vi nå. Midt inni den kulturelle maurtua. Har det skjedd noen forandring med oss? – Svaret er ja.

Inn i huset, og hva så?

Driftsplanen for Lørenskog hus la stor vekt på samarbeid og synergier med tanke på å øke det samlede volumet for kultur, og få idéer og prosjekter til å myldre. Men samlokalisering og harmonisering byr også på utfordringer. Virksomheter har ulike budsjetter, kulturer og forventninger til slikt samarbeid, og ikke alltid nok kjennskap til samarbeidspartnerne. Etter 10 år mener vi dette begynner å komme på plass. Innad i huset begynner vi å forstå hverandres egenart og respektere hverandres grenser og muligheter. Samarbeid er det blitt mye av – og mer skal det bli. Eksempler er Kulturnatt, Mylderfestivalen, sal og scene-forestillingene med ungdomsskolene og månedlige Lunsjkonserter i Kunstsalen nede i første etasje.

Ny rammeplan

I 2017 ble kulturskolens rammeplan Mangfold og fordypning vedtatt gjeldende for Lørenskog kommune. Den gir klare føringer for hva en kulturskole skal være. Siden vi er en lovpålagt tjeneste for kommunen, var det på høy tid at vi fikk et skikkelig styringsdokument å arbeide etter. Rammeplanen er en ganske svær greie, men den ber oss om å ha tre tanker i hodet samtidig.

Vi skal jobbe med:

Grunnprogram – tjenester vi gir til mange, med lav terskel for deltaking.

Kjerneprogram – opplæring i ulike kunstfag med klare mål og midler.

Fordypning – gi ekstra tilbud til de som vil fordype seg i fagene med tanke på videre utdanning.

Med tilhold i Lørenskog hus er vi sentralt plassert, og kan lettere oppfylle et annet viktig mål i rammeplanen, nemlig å være et «ressurssenter for kulturlivet i kommunen.» Det betyr at vi ser på oss selv som en drivkraft, en støttespiller og tilrettelegger for alt som skjer av kultur i kommunen vår.

Et land uten kultur er intet å forsvare!

Winston Churchill

Over til Kultur!

I 2018 skjedde det en omorganisering i Lørenskog som fikk betydning for oss. Vi byttet sektor, og ble overflyttet fra Skole til Kultur. Ikke at vi led noen nød i skolesektoren, men nå gikk vi fra å være en liten brikke i et kjempestort system, til å bli en markant skikkelse i et mindre system. Etter hvert oppdaget vi at det ga flere muligheter, tettere samarbeid med resten av kultursektoren, og en tydeligere plass i kommunens samlede kulturmeny. Vi sitter nå i ledergruppa i Kultur, og har mer innflytelse i kultursaker i bred forstand.

Moderne kulturskole

Vi forsøker å være en moderne skole. I Lørenskog hus har vi kanskje landets fineste skolelokaler. Ti flotte øvingsrom, kunstverksted, trommestudio og Madsensalen – vår egen konsertsal. Når det ikke er nok, kan vi bruke både Storstua og andre scener i huset til større arrangementer. Hos oss finnes ingen strenge «spilletanter» eller danselærere med pisk i hånda. Musikk- og kulturskolen jobber ut mot befolkningen på bred basis, med både Helse og Skole som nære samarbeidspartnere.

I flere år har vi vært praksisskole for Norges musikkhøgskole. Det er fint for å holde oss oppdatert og våkne. Hele dirigentteamet i Lørenskog Skolekorps er ansatt hos oss. Vi koordinerer og produserer årlige forestillinger sammen med alle de fire ungdomsskoler i valg-faget produksjon for scene (tidligere sal og scene). Alle skal få tilbud om deltaking i mer enn ordinære timer, dvs. samspill, utstillinger, visninger, forestillinger på alle nivåer.

Vi har et kollegium med over 30 utøvende kunstnere og pedagoger på mange felt. Alle gjør sitt for å fremme det de tror på, nemlig at kunst og kultur er viktig i et samfunn. At utøvelse, kreativitet, læring, mestring og opplevelse skaper dannelse og gjensidig respekt. Her oppe i sjette etasje i Lørenskog hus, ser vi utover store deler av bygda. Det minner oss om hvorfor vi er her. Vi er her for deg! Kom og besøk oss, da vel!

Denne artikkelen ble første gang publisert i jubileumsmagasinet «Lørenskogs storstue fyller 10 år» (PDF, 39 MB).

Lørenskog musikk- og kulturskole

6. etasje Lørenskog hus

Les mer: lorenskog.kommune.no/kulturskolen/

Person som tegner - Klikk for stort bildeVi har fire kunstgrupper i uka i vårt eget kunstrom