Landbruk

Kommunestyret vedtok i november 2017 en temaplan landbruk for Lørenskog. Landbruksplanen gjelder for perioden 2017 – 2028.

Landbruksplanen er et kommunalt dokument for ønsket utvikling for kommunen i ulike fagområder overfor landbruket. Planen inneholder kommunens viktigste satsningsområder og utfordringer for landbruket.

Økt matproduksjonen er et særlig viktig satsingsområde i Lørenskog. Klimaendringene og miljøutfordringene øver et press mot landbruksdrifta i Lørenskog, og skogbruket har en viktig rolle både for friluftslivet, byggebransjen og klimaet. Temaplan landbruk synliggjør også samhandlingen mellom landbruket og andre samfunnsinteresser som næring, helse, utdanning og friluftsliv.

Temaplan landbruk for Lørenskog 2017 – 2028 består av plandel (PDF, 5 MB) og handlingsdel (PDF, 575 kB).

Les mer om landbruk i Lørenskog på http://regionkontorlandbruk.no/ 

Regionkontor landbruk

Regionkontor Landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen, er kommunenes lokale landbrukskontor. Det er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder, viltfaglig, urbant landbruk, planfaglig arealbruk og næringsutvikling.

Kontoret består av landbrukssjef, skogbruksrådgiver, jordbruksrådgiver, og rådgiver for vilt- og landskapsfaglige spørsmål.

Kontoret skal besørge effektiv og kvalitetsfull administrasjon av støtteordninger og juridiske virkemidler i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer.

Telefon: 67 93 40 00

E-postadresse: post@regionkontorlandbruk.no

Nettsidene til Regionkontor landbruk