Kontaktinformasjon for innkjøpsavdelingen

De ansatte på innkjøpsavdelingen kan kontaktes via sentralbordet på telefon 67 93 40 00 eller felles epost anskaffelse@lorenskog.kommune.no

Vi består av:

Stine Brun

Prosessansvarlig/jurist

Stine er jurist og begynte i kommunen i 2016. Stine har erfaring fra kjøp av varer, tjenester og entreprise. Hun gjennomfører alle typer anskaffelser og har ansvar for kvalitetssikring av alle anskaffelser og kontrakter. Stine jobber med smartere innkjøp og er superbruker på KGV-verktøyet vårt Visma Tendsign. Stine har også noe kjennskap til reglene om offentlig støtte.

Are Haugen Einum

Rådgiver/jurist

Are er jurist og begynte i kommunen i 2019. Han har tidligere jobbet som advokat og har sitt spesialfelt innen offentlige anskaffelser og enterprise. Are jobber i hovedsak med anskaffelser knyttet til bygg- anlegg, og er dedikert til kommunens investeringsprosjekter.

Marianne Lund

Rådgiver

Marianne har svært lang erfaring innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Hun har erfaring med kjøp av varer, tjenester og noe bygg og anlegg. Marianne har også jobbet mye med IKT-relaterte anskaffelser og har videre spesielt god kunnskap om bruk av KGV-verktøy. Marianne kommer fra jobb som innkjøper i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Kristina Rolstad Nordlund

Rådgiver 

Kristina har lang erfaring med kjøp av tjenester. Hun har jobbet hos Bufdir hvor hun i hovedsak har erfaring med anskaffelser av FOU-tjenester og oppfølging av inngåtte avtaler. Kristina er utdannet sosiolog.