Om anskaffelser i Lørenskog

Lørenskog kommune kjøper varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for ca 1 milliard kroner hvert år. Anskaffelsesenheten har et overordnet ansvar for at alle kjøpene i kommunen gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det betyr at vi blant annet gjør følgende:

 • leder og gjennomfører anskaffelsesprosesser over 1,3 mill kr (varer, tjenester inkl. rammeavtaler samt entrepriseprosjekter),og under 1,3 mill kr der avtalen skal gjelde for hele kommunen
 • gir råd, bistår og kvalitetssikrer etter behov i anskaffelsesprosesser under 1,3 mill kr
 • Gir generell rådgivning innenfor anskaffelsesområdet
 • Sørger for god og nødvendig informasjon om kommunens rammeavtaler
 • har overordnet ansvar for oppfølging av inngåtte rammeavtaler
 • har overordnet ansvar for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår (sosial dumping) i kommunens avtaler
 • utarbeider og gjør tilgjengelig maler, rutiner og retningslinjer
 • har overordnet ansvar for at kommunen tar samfunnsansvar i innkjøpene sine
 • Har overordnet ansvar for at kommunen stiller lovpålagte miljøkrav i konkurransene
 • Har overordnet ansvar for e-handel (bestillingsløsning)
 • Vi gjennomfører også kurs og opplæring for ansatte i kommunen og holder innlegg for eksterne.