Fairtrade-kommune

Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner som engasjerer seg for etisk handel og som jobber for å øke kunnskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i egen organisasjon og i sitt lokalmiljø.

For å få status som Fairtrade-kommune må det jobbes aktivt for å oppfylle grunnkriteriene som er satt av Fairtrade Norge. Nå kommunen oppnår status som en Fairtrade-kommune skal det også drives et kontinuerlig arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel, og for å øke forbruket av Fairtrade-merkede produkter.

Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initiativer innenfor miljø og rettferdighet.