Næringsplan 2019 - 2022

Revisjon av næringsplanen

Det er et behov for revisjon av nåværende næringsplan som var utarbeidet i 2018, og hadde varighet fra 2019 til 2022. På grunn av pandemien og arbeidet med levende sentrum ble planen videreført til 2024.

Det skal utarbeides en næringsplan som består av en langsiktig næringsstrategi med en påfølgende handlingsplan. Planen skal også omhandle verbalvedtak KS 057/22 vedrørende identitet og posisjon.

Næringsutvikling er samfunnsutvikling og får derfor også en stor betydningen for kommunens fremtidige bærekraftige steds- og samfunnsutvikling.

Lørenskog kommune vedtok i mars 2019 sin første næringsplan for årene 2019-2022.

På bakgrunn av føringer i Kommuneplan 2015-2026, informasjon hentet fra regionale analyser og en lokal spørreundersøkelse har man kommet frem til følgende seks satsingsområder:

  • Næringsaktiv kommune
  • Samarbeid, nettverk og møteplasser
  • Levende sentrum og tettsteder
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Fremtidsrettede, bærekraftige og arealeffektive arbeidsplasser
  • Samfunnsansvar – inkludere fler i arbeidslivet

Lørenskog kommune skal være en fremtidsrettet, attraktiv og mangfoldig næringskommune og planen inneholder en handlingsplan med forslag til 26 forskjellige tiltak utover en 4 års periode.

Les hele Næringsplan 2019-2022 (PDF, 3 MB)