Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder i Lørenskog kommune kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30 (begrensningen gjelder ikke for bensinstasjoner).

Serveringssteder med utendørsservering må stenge utendørsserveringen kl. 01.00.

Serveringssteder ved hoteller kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30. Utvidet åpningstid gjelder ikke for utendørsservering. 

Disse bestemmelsene følger av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Lørenskog kommune.