Endring av en eksisterende bevilling

Den som har en salgs- eller skjenkebevilling og skal gjøre endringer i driften, må søke kommunen om dette. Hvis ikke kan bevillingen bli inndratt. Det er ikke adgang til å endre driften før kommunen har fattet nytt bevillingsvedtak. 

Søknad kreves bl.a. i følgende tilfeller:

  • utvidelse av arealet inne eller ute
  • endring av lokalisering
  • hvis man har bevilling innendørs og søker om uteservering
  • søknad om utvidet åpnings- og skjenketid
  • ny daglig leder for en serveringsbevilling
  • ny styrer eller stedfortreder for salgs- eller skjenkestedet
  • endringer i eierskap eller eierstruktur
  • skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

Dette gjelder selv om det er de samme personene som står bak virksomheten etter endringene

Elektronisk søknadsskjema finner du her.