Etablerer- og kunnskapsprøver

Etablererprøven

Alle serveringssteder som serverer mat og alkoholfri drikke, må ha en daglig leder som har bestått en etablererprøve.

Kunnskapskrav

Det er utarbeidet et pensumhefte som inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører etablererprøven. Heftet kan kjøpes via nettsiden til Vinn.

På samme nettside er det også mulighet til å kjøpe tilgang til et nettkurs og en testportal.

Hvor kan du ta prøven?

Lørenskog kommune har inngått avtale med Nitor AS om gjennomføring av etablererprøven.

For bestilling av time bes du ta kontakt med Nitor AS på:

E-post: test@nitor.no

Besøksadresse: Kjennveien 153, 1470 Lørenskog (henvendelse i resepsjonen i 1. etg)

Etablererprøven kan også avlegges i andre kommuner.

Gebyr

Det koster 400 kroner å avlegge etablererprøve.

Gebyret må betales på forhånd til konto: 1644 19 36439. Betalingen merkes med hvilken prøve det gjelder og navnet på den som skal ta prøven.

Kvittering for betalt gebyr må framvises før prøven avlegges.

Nærmere om gjennomføring av etablererprøven

Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve på 90 minutter. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 40 av 50 spørsmål.

Prøven må avlegges på norsk og det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å benytte lovsamling.

Du må møte fram senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Dyslektikere (krever legeattest) kan avlegge etablererprøven muntlig. Dette må avtales med Nitor AS på forhånd.

Er du svaksynt eller har andre utfordringer tilrettelegges prøven så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales med Nitor AS på forhånd.

Du kan ta prøven så mange ganger som det er nødvendig for å bestå. Hver prøve koster 400 kroner.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Prøvebeviset sendes ut av Lørenskog kommune til den post- eller e-postadresse som er oppgitt ved påmelding til prøven hos Nitor AS.

Kunnskapsprøven

Alle butikker med salgsbevilling og alle serveringssteder med skjenkebevilling må ha en styrer og en stedfortreder som har bestått kunnskapsprøven.

Kunnskapskrav

Salgsbevilling:      
Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 4, 5, 6 og 10 med forskrifter.

Skjenkebevilling:       
Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til alkoholloven kapittel 2, 3, 6, og 10 med forskrifter.

Det er utarbeidet et pensumhefte. Heftet kan kjøpes på nettsiden til Vinn. På samme nettside er det også mulighet til å kjøpe tilgang til et nettkurs og en testportal.

Hvor kan du ta prøven?

Lørenskog kommune har inngått avtale med Nitor AS om gjennomføring av kunnskapsprøvene.

For bestilling av time for prøveavleggelse bes du ta kontakt med Nitor AS på:

E-post: test@nitor.no

Besøksadresse: Kjennveien 153, 1470 Lørenskog (henvendelse i resepsjonen i 1. etg)

Kunnskapsprøvene kan også avlegges i andre kommuner.

Gebyr

Det koster 400 kroner å avlegge kunnskapsprøve.

Gebyret må betales på forhånd til konto: 1644 19 36439. Betalingen merkes med hvilken prøve det gjelder og navnet på den som skal ta prøven.

Kvittering for betalt gebyr må framvises før prøven avlegges.

Nærmere om gjennomføring av kunnskapsprøve

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve på 60 minutter. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av 30 spørsmål.

Det er ulike prøver for hhv. salgs- og skjenkebevilling.

Prøven må avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men det er adgang til å benytte norsk ordbok.

Du må møte fram senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Dyslektikere (krever legeattest) kan avlegge etablererprøven muntlig. Dette må avtales med Nitor AS på forhånd.

Er du svaksynt eller har andre utfordringer tilrettelegges prøven så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales med Nitor AS på forhånd.

Du kan ta prøven så mange ganger som det er nødvendig for å bestå. Hver prøve koster 400 kroner.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkoholloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Prøvebeviset sendes ut av Lørenskog kommune til den post- eller e-postadresse som er oppgitt ved påmelding til prøven hos Nitor AS.