Salgs – og skjenketider

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Lørenskog kommune

 • Hverdager: kl. 8-20
 • Lørdager: kl 8-18
 • Søndager og helligdager: ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl. 8-18
 • Påskeaften: kl. 8-16
 • Dagen før 1. mai: ordinære salgstider
 • 1.mai: ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai: ordinære salgstider
 • 17. mai:  ikke ølsalg
 • Pinseaften: kl. 8-16
 • Julaften: kl. 8-16
 • Nyttårsaften: kl. 8-18
 • Valgdagen: 8-20 (ikke søndag)

 Se også forskrift om salgs og skjenketider

Skjenketider i Lørenskog

Gjelder for restauranter, barer, puber og andre steder med skjenkebevilling.

Innendørs

Maksimal skjenketid for skjenkestedene i Lørenskog kommune er kl. 1200 til kl. 0200 alle dager. (Brennevin 13-02)

Skjenketiden for det enkelte skjenkested/den enkelte skjenkebevilling kan være begrenset i selve bevillingsvedtaket.

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min etter skjenketidens utløp og gjestene må forlate lokalet senest innen kl. 02.30.

Utendørs

Utendørsservering og skjenking av alkohol må være avslutt senest kl. 0100.

Skjenketiden utendørs kan for det enkelte skjenkested/den enkelte skjenkebevilling kan være begrenset i bevillingsvedtaket.

Hoteller:

Skjenkesteder på hoteller kan skjenke øl/vin i tidsrommet kl. 12-03, og brennevin i tidsrommet kl. 13-02.

Gjestene må forlate lokalet innen kl. 03.30.

Se også forskrift om salgs og skjenketider