Skatt og avgift

Gå til Skatteetaten for:

Generering av KID for innbetaling av tilleggsforskudd

Konto for skatt 6345 06 24804

BIC NDEANOKK

IBAN NO31 6345 0624 804

Eiendomsskatt

Har du spørsmål om mottatt krav knyttet til eiendomsskatt, ta kontakt med oss på e-post eiendomsskatt@lorenskog.kommune.no