Priser og gebyrer

Gebyrregulativ 2023 etter matrikkelloven, seksjoneringsloven og plan- og bygningsloven (PDF, 55 kB)