Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing vil si at man slår sammen to eller flere eiendommer til en eiendom.

Veiledning sammenslåing