Veterankontakt/ veteranplan

Lørenskog kommune har laget en egen veteranplan som fokuserer på oppfølging av veteraner og deres familier i Lørenskog kommune.

Kommunestyret i Lørenskog vedtok denne veteranplanen 11. september 2019. (PDF, 2 MB)

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren. Lørenskog kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten. 

Veterankontakt i Lørenskog

Forsvaret har anmodet kommunene om å utpeke en veterankontakt. Veterankontakten skal være et kontaktpunkt for veteraner, deres familie, samt andre aktører innenfor veteranområdet. Veterankontakt i Lørenskog kommune er Stein Kamphaug. Han jobber på servicesenteret og har kontor på rådhuset.

Ta kontakt på telefon 45 66 01 93 eller epost veterankontakt@lorenskog.kommune.no

Andre viktige kontakter

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. 

Norges veteranforbund (NVIO)

Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. NVIO har også lokallag på Nedre Romerike. 

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)

Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. 

Forsvarets veteransenter

Senteret byr på et bredt spekter av aktiviteter - eksklusivt for veteraner og familien deres.