ALLEMED – inkludering av barn og unge på fritiden

Torsdag 2. november møttes ca. 40 engasjerte innbyggere fra lag og foreninger, ansatte i kommunen og politikere til workshop for å identifisere barrierer og finne løsninger. Møtet markerte starten for Lørenskog som ALLEMED-kommune for å oppfylle fritidserklæringen. 

bilde av personer som sitter rundt et bord og ser på en presnetasjons på storskjerm - Klikk for stort bildeIntroduksjon til ALLEMED Lørenskog kommune

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring, og tilhøre et fellesskap. Forskning og statistikk viser at mange barn ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter på bakgrunn av ulike barrierer. Økonomi kan være en årsak til frafall i kommunens aktivitetstilbud, og andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. 

Fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. 
ALLEMED er et gratis verktøy utviklet for å øke bevisstheten om fattigdom og utenforskap blant barn og unge, og for å sikre inkluderende arbeid for å få alle med. Les mer på: www.allemed.no

Her er noe av det som ble foreslått: 

  • Meråpen skole 
  • Fritidsaktivitetskampanje
  • Skyssordning til aktiviteter
  • Bedre markedsføring av aktivitetene 
  • Koordinering av matservering
  • Flere utlånsentraler

 

Veien videre, med utvikling av de gode forslagene, skal vi ta tak i en etter en fremover. 
Vil du være med å bidra i det videre arbeidet? 
Ta kontakt med Camilla Heggelund Paulsen, campau@lorenskog.kommune.no