Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 20 (13. - 19. mai)

Foto: Nicolaas Kuipers

Her kommer sesongens første badevannsoppdatering.

Nå har vi fått resulatet av badevannsprøvene tatt onsdag 15. mai,  disse viser at det er god kvalitet i alle våre badevann for uke 20.

Snart har vi noen ekstra fridager hvor det er lovet strålende vær,  så for de aller tøffeste er det bare å kaste seg uti.

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna God kvalitet Ja 15
Mønevann Utmerket kvalitet Ja 15
Vangen God kvalitet Ja 15
Vesletjernet God kvalitet Ja 16

​Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRVA for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Målingene utføres for å forsikre oss om at badevannene i Lørenskog kommune er trygge for publikum. Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen en gang i uken.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.