Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 24 og 25 (10. juni - 23. juni)

Foto: Nicolaas Kuipers

Her kommer badevannsoppdateringer for de neste to ukene.

Resultatet av badevannsprøvene tatt onsdag 10. juni,  viser at det er god til utmerket kvalitet i alle våre badevann.

Temperaturene er ikke så høye nå, men det man kaller forfriskende. 

Den som står igjen på land er en pyse!

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna God kvalitet Ja 14
Mønevann Utmerket kvalitet Ja 14
Vangen God kvalitet Ja 14
Vesletjernet God kvalitet Ja 11

​Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRVA for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Målingene utføres for å forsikre oss om at badevannene i Lørenskog kommune er trygge for publikum. Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen hver annen uke.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Bading frarådes under, eller like etter kraftig regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Slike hendelser kan medføre forurensning av vannet og en smitterisiko. Det anbefales derfor å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser for sikkerhets skyld.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.