Badeplasser

Bading er tillatt i alle vann i marka, med unntak av Søndre Elvåga som er drikkevann. Ingen av badeplassene har badevakt eller annet permanent tilsyn.

Badevannsprøvene tas i perioden juni til og med august, vi måler også vanntemperaturer. Resultatene blir publisert under nyheter på hjemmesiden til kommunen en gang i uka.

Bading frarådes under, eller like etter kraftig regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Slike hendelser kan medføre forurensning av vannet og en smitterisiko. Det anbefales derfor å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser for sikkerhets skyld.

Oversikt over badeplasser i kommunen

Oversikt over badeplasser i kommunen
Badeplass Fasiliteter Parkering Kommentar
Langgrunna, Nordenden av Langvannet Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, landgang, grill og sittegruppe. Parkeringsplass. Parkering i 6 timer m/parkeringsskive. Adkomst fra Marcus Thranes vei.
Vangen, Østsiden av Langvannet Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, grill og sittegrupper. Ingen Adkomst Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien over bro fra Langvannet.
Vesletjern, Mellom Dovre bolig- og servicesenter og Langvannet Flytebrygge, HWC-toalett, sittegrupper. Ingen Adkomst fra Ole Lians vei.
Mønevann, Mønevannsdammen Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, bålsted, stupebrett og sittegrupper. Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn. 1,5 km Godt tilrettelagt for bading, grilling og fisking. Flott sted å sette ut kano. Teltforbud.
Mønevann, Finnland Utedo Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  3 km
Åmotdammen, Nordøst i vannet Flytebrygge, toalett, fiskebrygge, tilrettelagt for bevegelseshemmede Sandbekken skole  700 m Tilrettelegges i samarbeid med Rælingen kommune.
Geitsjøen, Geiterudtangen Utedo Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  3,5 km
Røyrivann, Sørøst i vannet Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  4,5 km Røyrivannskoia drives av DNT.

Langgrunna badeplass, Langvannet

 

Langgrunna badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i nordenden av Langvannet, atkomst fra Marcus Thranes vei.

Badeplassen ble i 2015 oppgradert med nytt toaletthus hvor ett av toalettene er tilpasset  bevegelseshemmede. Strandområdet ble utvidet og ny sand ble lagt ut. Ny flytebrygge ble satt opp og en ny landgang tilpasset bevegelseshemmede legges ut i badesesongen. Det ble opparbeidet et område med bord og krakker og med muligheter for grilling. Parkeringsplassen ble utvidet og det er flere elbil ladere her. Det er innført 6 timers parkering med parkeringsskive.

Se online badetemperatur her.

Langgrunna badeplass på Google maps.

Vangen badeplass, Langvannet 

 

Vangen badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i lett hellende terreng på østsiden av Langvannet, atkomst fra Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien med bro over Langvannet.

Det er blitt gjort flere oppgraderingen av badeplassen de siste årene i forbindelse med byggingen av bro over Langvannet og opparbeidelse av Lørenskogstien.  En fellesgrill er montert opp på et nyanlagt grusområdet. Her er det også muligheter for å sitte. Veien ned til badeplassen er utvidet og asfaltert. Tidligere grasbakke har fått en slakere helling og det er lagt ny sand i strandsonen. 

På badeplassen er det toaletter som er tilpasset bevegelseshemmede. Badeplassen fikk ny flytebrygge sommeren 2020.

Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Vangen badeplass på Google maps.

Vesletjern

Vesletjern badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger ved Vesletjern, atkomst fra Ole Lians vei.

Badeplassen har en flytebrygge, men ingen sandstrand som de andre badeplassene. Det er toalett tilpasset bevegelseshemmede på området og det er en sitteplass med fast dekke og med benker og bord. Området består ellers av en grasplen med grupper av trær.

Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Vesletjern på Google maps.

Mønevann, Mønevannsdammen:

 

Mønevannet - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i Losby,  ca. 2 km og ca. 20-25 minutters gange fra parkeringsplass ved Losby gods. 

 

Badeplasser ligger idyllisk til Losbyskogen ved Mønevannsdammen. Det er blitt gjort flere oppgraderingen av badeplassen. Det er bygget en flytebrygge, opparbeidet en sandstrand, og det er et stupebrett her.

Det er laget til en bålplass med muligheter for å sitte rundt. Det er også flere andre sitteplasser på området.

På badeplassen er det toaletter som er tilpasset bevegelseshemmede.

Mønevannsdammen på Google maps.

Se online badetemperatur her.

Bruk av badeplasser

Publikum oppfordres til å bruke fellesgrillene på de badeplassene hvor dette finnes. Hvis en bruker engangsgrill skal den aldri plasseres direkte på gress, jord eller fjell. Den voldsomme varmen fra engangsgrillen ødelegger røtter til gress og andre planter, jordbrann kan oppstå, og fjell kan slå sprekker. Engangsgrillen plasseres best i sanden eller på småstein. Bruk rikelig med vann når du kjøler ned grillen. Grillen skal være kald når du legger den i beholderen for engangsgriller som er satt ut på alle badeplassene. 

Badeplassen ryddes for søppel daglig i sommermånedene og toalettene vaskes. Toalettene på badeplassene åpnes på våren og stenges om høsten.

I perioder må badeplassen rakes for ekskrementer fra kanadagjessene. Rakingen gjøres tidlig om morgenen på hverdager, helgene utfører vi dessverre ikke denne jobben. Selv om ekskrementene fjernes, vil plenen likevel være infisert av bakterier.