Badeplasser

Bading er tillatt i alle vann i marka, med unntak av Søndre Elvåga som er drikkevann. Ingen av badeplassene har badevakt eller annet permanent tilsyn.

Badevannskvalitet og temperatur

I Langvannet og Mønevann har vi kontinuerlig temperaturmåling. Kommunen tar badevannsprøver på Langgrunna, Vangen, Vesletjern og Mønevann jevnlig i perioden fra midten av mai til slutten av september og vurderer resultatene etter EUs badevannsdirektiv. I sommerferien tas prøver ukentlig. Ved verdier over grensen for god badevannskvalitet fraråder vi bading. Resultatene blir publisert under nyheter på hjemmesiden til kommunen en gang i uka. 

Vurder badevannskvaliteten selv

Uklart vann

Kan du ikke se tærne gjennom vannet når du har vann til knærne (0,5 m dyp) så kan dette indikere algevekst eller annen forurensning. Synlig grønt vann kan også indikere algevekst. I slike tilfeller frarådes bading og dyr bør ikke drikke vannet. Informer oss gjerne på e-post.

Mye nedbør

Bading frarådes under, eller like etter kraftig regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Slike hendelser kan medføre forurensning av vannet og en smitterisiko. Det anbefales derfor å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser for sikkerhets skyld.

Det er størst risiko for forurenset vann på Langgrunna, Vangen og Vesletjern ved slike hendelser pga. nærhet til kloakksystemer, tette flater og mye folk. Likevel øker også slike hendelser sannsynligheten for forurensning på alle badeplasser fordi forurensning fra land kan skylles ut i vannet.

Badeplassenes kvalitet basert på prøver fra badesesongene 2021 - 2023

Mens vannprøvene vi tar gjennom sommeren gir resultater i nåtid har vi også vurdert badeplassenes kvalitet basert på de tre siste årenes resultater etter EUs badevannsdirektiv. Høsten 2023 var det flere dårlige vannprøver grunnet mye nedbør og store mengder gåsemøkk. Dette har medført at Langgrunna og Vesletjern har blitt kategorisert med dårlig og tilstrekkelig badevannskvalitet. Les mer om hva det betyr nedenfor.
Badeplassenes kvalitet basert på prøver fra badesesongene 2021 - 2023
Badeplass Badevannskvalitet basert på 2021 - 2023 (ihht. EUs badevannsdirektiv) Hva betyr dette?
Langgrunna Dårlig Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
Vangen God Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
Vesletjern Tilstrekkelig Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
Mønevann Utmerket Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.

 

Oversikt over badeplasser i kommunen

Oversikt over badeplasser i kommunen
Badeplass Fasiliteter Parkering Kommentar
Langgrunna, Nordenden av Langvannet Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, landgang, grill og sittegruppe. Parkeringsplass med 40 plasser. Parkering i 6 timer med parkeringsskive. Adkomst fra Marcus Thranes vei.
Vangen, Østsiden av Langvannet Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, grill og sittegrupper. Ingen Adkomst Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien over bro fra Langvannet.
Vesletjern, Mellom Dovre bolig- og servicesenter og Langvannet Flytebrygge, HWC-toalett, sittegrupper. Ingen Adkomst fra Ole Lians vei.
Mønevann, Mønevannsdammen Sandstrand, flytebrygge, HWC-toalett, bålsted, stupebrett og sittegrupper. Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn. 1,5 km Godt tilrettelagt for bading, grilling og fisking. Flott sted å sette ut kano. Teltforbud.
Mønevann, Finnland Utedo Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  3 km
Åmotdammen, Nordøst i vannet Flytebrygge, toalett, fiskebrygge, tilrettelagt for bevegelseshemmede Sandbekken skole  700 m Tilrettelegges i samarbeid med Rælingen kommune.
Geitsjøen, Geiterudtangen Utedo Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  3,5 km
Røyrivann, Sørøst i vannet Losby utfartsparkering. Parkering i 3 døgn.  4,5 km Røyrivannskoia drives av DNT.

Langgrunna badeplass, Langvannet

 

Langgrunna badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i nordenden av Langvannet, atkomst fra Marcus Thranes vei.

Kollektivt kan man komme seg dit f.eks. ved å ta tog til Hanaborg stasjon og gå i ca 8 minutter, ta buss til Postterminalen øst og gå i ca. 9 minutter, Lørenskog stasjon og gå i ca. 11 minutter, Arne Garborgs vei og gå i ca. 15 minutter eller Knatten og gå i ca 23 minutter. Man kan også komme dit ganske greit med sykkel fra de fleste steder i Lørenskog.

Toalettfasilitetene ble oppgradert i 2024, med drikkekran på utsiden og innlagt vann og avløp på toalettene. Toalettene er åpne fra 08:00 – 20:00 i sommerhalvåret. I badesesongen (sommeren) legges det ut en landgang tilpasset bevegelseshemmede. Det er sandstrand, et område med bord og krakker og muligheter for grilling på fellesgrill. Det er flere elbil-ladere på parkeringsplassen. Det er innført 6 timers parkering med parkeringsskive.

Se online badetemperatur her.

Langgrunna badeplass på Google maps.

Vangen badeplass, Langvannet 

 

Vangen badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i lett hellende terreng på østsiden av Langvannet, atkomst fra Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien med bro over Langvannet. Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Kollektivt kommer man seg dit f.eks. ved å ta tog til Hanaborg stasjon og gå ca 9 minutter, eller å ta buss til Knatten eller Arne Garborgs vei og gå i ca 10 minutter. Man kan også komme dit ganske greit med sykkel fra de fleste steder i Lørenskog.

Her er det fellesgrill og sittemuligheter. På badeplassen er det toaletter som er tilpasset bevegelseshemmede. Badeplassen fikk ny flytebrygge sommeren 2020.

Se online badetemperatur i Langvannet her.

Vangen badeplass på Google maps.

Vesletjern

Vesletjern badeplass - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger ved Vesletjern, atkomst fra Ole Lians vei. Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Kollektivt kommer man seg dit f.eks. ved å ta buss til Dovre trygdesenter og gå ca. 7 minutter, Knatten og gå ca 11 minutter, eller tog til Hanaborg stasjon og gå ca. 13 minutter. Man kan også komme dit ganske greit med sykkel fra de fleste steder i Lørenskog. Badeplassen har en flytebrygge, men ingen sandstrand som de andre badeplassene. Det er toalett tilpasset bevegelseshemmede på området og det er en sitteplass med fast dekke og med benker og bord. Området består ellers av en grasplen med grupper av trær.

Vesletjern på Google maps.

Mønevann, Mønevannsdammen:

 

Mønevannet - Klikk for stort bilde

Badeplassen ligger i Losby,  ca. 2 km og ca. 20-25 minutters gange fra parkeringsplass ved Losby gods. 

Kollektivt er det ikke så lett å komme seg dit, men det er sykkelavstand fra mestparten av Lørenskog. På sykkel anbefaler vi lysløypa som går mellom Sørli og Losby fremfor Losbyveien.

Badeplasser ligger idyllisk til ved Losbyskogen ved Mønevannsdammen. Det er blitt gjort flere oppgraderinger av badeplassen. Det er bygget en flytebrygge, opparbeidet en sandstrand, og det er et stupebrett her.

Det er laget til en bålplass med muligheter for å sitte rundt. Det er også flere andre sitteplasser på området.

På badeplassen er det toaletter som er tilpasset bevegelseshemmede.

Se online badetemperatur her.

Mønevannsdammen på Google maps.

Bruk av badeplasser

Publikum oppfordres til å bruke fellesgrillene på de badeplassene hvor dette finnes. Hvis en bruker engangsgrill skal den aldri plasseres direkte på gress, jord eller fjell. Den voldsomme varmen fra engangsgrillen ødelegger røtter til gress og andre planter, jordbrann kan oppstå, og fjell kan slå sprekker. Engangsgrillen plasseres best i sanden eller på småstein. Bruk rikelig med vann når du kjøler ned grillen. Grillen skal være kald når du legger den i beholderen for engangsgriller som er satt ut på alle badeplassene. 

Badeplassen ryddes for søppel daglig i sommermånedene og toalettene vaskes. Toalettene på badeplassene åpnes på våren og stenges om høsten.

I perioder må badeplassen rakes for ekskrementer fra kanadagjessene. Rakingen gjøres tidlig om morgenen på hverdager, helgene utfører vi dessverre ikke denne jobben. Selv om ekskrementene fjernes, vil plenen likevel være infisert av bakterier.