Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 32 og 33

Foto: Nicolaas KuipersSommeren er her og i disse dager er det mange som trekker til kommunens badeplasser for et avkjølende bad. 

Fra juni og ut august måler kommunen vannkvaliteten og temperaturene på fire kommunale badeplasser: Langgrunna og Vangen ved Langvannet, samt Mønevannsdammen og Vesletjern.

Badeplasser i Lørenskog

Badeplasser i Lørenskog
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna Tilstrekkelig kvalitet Ja 19
Mønevann God kvalitet Ja 19
Vangen Tilstrekkelig kvalitet Ja 19
Vesletjernet Utmerket kvalitet Ja 19

Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRV for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Målingene utføres for å forsikre oss om at badevannene i Lørenskog kommune er trygge for publikum. Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen en gang i uken.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.