Det skal holdes heimevernsøvelse i Lørenskog

Heimevernssoldater i bymiljø - Klikk for stort bilde Forsvaret

Fra mandag 25. april til lørdag 30. april skal Stor-Oslo heimevernsdistrikt (HV-02) gjennomføre øvelser i flere byer og tettsteder, og Lørenskog er en av plassene de skal øve. Det er Heimevernet som står bak øvelsen, og kommunen er ikke direkte involvert.  

Hvorfor gjennomføres øvelsen nå?  

Heimevernet trener på å beskytte befolkningen. Øvelsen har vært planlagt før krigen i Ukraina og er dermed ikke direkte påvirket av dette. Heimevernet må trene der byen og folk er og ikke bare i et øvingsfelt.  

Hvordan gjennomføres øvelsen? 

Det gjennomføres ulike aktiviteter. For det meste blir det patruljering til fots, observasjonsposter, veikontrollpunkter og transportoppdrag. Normalt vil ikke veier være sperret lenge eller påvirke trafikkavvikling noe særlig. Veisperringer blir valgt der det er mulig å kjøre rundt om man ikke kan vente.  

Heimevernssoldatene vil være bevæpnede og bruke militære og sivile kjøretøy.  

I tillegg vil heimevernet gjennomføre skyteøvelser på Losby skytebane.

Jeg blir hindret på min vei – hva kan jeg gjøre?  

I utgangspunktet kan du bevege deg rundt soldatene. Hensikten er at det skal finnes omkjøringsmuligheter. Dersom dette ikke går, ta kontakt med soldatene så kommer dere frem til en løsning. 

Hvor kan jeg møte på heimevernssoldatene? 

Heimevernssoldatene vil være synlig i Lørenskog sentrum, ved synlige knutepunkter og ved enkelte veier. 

Hvem er heimevernssoldatene? 

De er vanlig mennesker med vanlige jobber som har gjennomført førstegangstjeneste og så blitt overført til Heimevernet. Heimevernssoldatene er en avgjørende ressurs for nasjonal beredskap i krise og krig.  

Kan man snakke med soldatene? 

Ja, HV soldatene svarer gjerne på henvendelser. Er de opptatt kan du vente eller snakke med en med gul refleksvest. Heimevernet ønsker et godt samarbeid med befolkningen.