Er du mellom 13 og 22 år og bor i Lørenskog? Da håper vi du vil dele dine reisevaner med oss

Illustrasjonsfoto - jente på sparkesykkel - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto - jente på sparkesykkel

Sammen med åtte andre kommuner ønsker vi å  kartlegge mobilitetsvaner blant ungdom for å få kunnskap om hvordan elsparkesykkelen har fått plass i de unges hverdag. Prosjektet heter ungspark og består av både spørreundersøkelser og reiseregistreringer. Mårgruppen er ungdom mellom 13 og 22 år.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I prosjektet vil vi se nærmere på hva som kjennetegner ungdoms reisevaner i områder hvor det finnes et stort utleietilbud for elsparkesykler og i områder hvor det finnes et begrenset utleietilbud. Dette vil gi oss kunnskap om hvordan tilgang til elsparkesykler påvirker ungdoms reisevaner. Et annet viktig mål er å få ny kunnskap om ungdoms risikoforståelse i forbindelse med bruk av elsparkesykkel.

Bakgrunn

Bare på få år har elsparkesykler skapt store endringer i trafikkbildet i både byer og tettsteder i Norge. Elsparkesykkelen gjør det lettvint å reise på kryss og tvers, og er blitt særlig populært blant ungdom. Det er blitt gjort flere undersøkelser av elsparkesykkelbruk blant voksne, men det finnes lite forskning om hvordan elsparkesykkelen påvirker måten unge reiser på og vi vet generelt lite om hvordan unge bruker elsparkesykler i hverdagen.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å vite noe om hva slags aktiv mobilitet som blir erstattet når ungdom bruker elsparkesykkel. Går og sykler man mindre? Hva med andre type reiser, slik som kjøring i forbindelse med fritidsaktiviteter, eller bruk av kollektivtransport? Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig å få kunnskap om hvordan ungdom vurderer risiko og omfanget av risikoatferd.

Spørreundersøkelse

For å få kunnskap om dette vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant ungdom mellom 13 og 22 år, høsten 2021. Dette er en webundersøkelse som kan besvares på mobiltelefonen eller en PC/mac. Alle som deltar vil være med i trekningen av et gavekort på Junkyard på 2000 kr.

Ungdom mellom 16-22 år DELTA HER

Har du ungdom mellom 13-15 år GÅ INN HER

Reiseregistreringer

Vi vil også gjøre reiseregistreringer gjennom en app. Ungdom som er med på spørreundersøkelsen vil bli invitert til å bruke appen Fotefar over en to-ukers periode, høsten 2021. Appen registrerer all reiseaktivitet (gange, elsparkesykkel, sykling, kjøring osv.) i løpet av døgnet gjennom sensorteknologien som finnes i smarttelefonen. Alle som bruker appen vil være med i trekningen av et gavekort på Junkyard på 2000 kr (ny trekning).

Partnere i prosjekter

Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere. Disse er:
Stavanger kommune, Horten kommune, Fredrikstad kommune, Lørenskog kommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Oslo kommune, Ruter, Statens Vegvesen og Ung i Trafikken. Transportøkonomisk institutt (TØI) leder prosjektet med forsker Vibeke Milch som prosjektleder.