Følg kommunestyremøtet onsdag 21. september klokken 18.00 på kommune-TV

Bilde av PC-skjerm med prøvebilde - Klikk for stort bilde colourbox.com Onsdag 21. september samles kommunestyret til det første møtet denne høsten.
På grunn av oppussing av rådhuset holdes møtet i auditoriet på Mailand videregående skole.

Du kan følge kommunestyremøtet direkte via vår nett-TV løsning fra klokken 18.00, eller følge møtet fra auditoriet på Mailand videregående.

På kommunestyret 21. september skal blant annet følgende saker behandles:

  • Lørenskog kommuneplan - høring og offentlig ettersyn av forslag til arealdel
  • Ungdata 2022 - resultater fra undersøkelse
  • Konsekvenser av covid-19 pandemien for befolkningen i Lørenskog
  • Detaljreguleringsplan 2021-3, Gamleveien 3B, fremlegging for kommunestyret for endelig avgjørelse 
  • Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter

Her finner du alle sakene som skal behandles i kommunestyremøtet 21. september

Her finner du nett-tv løsningen til Lørenskog kommune