Kjenner du noen som bør hedres for sitt miljøengasjement?

Lørenskog kommune deler hvert år ut en miljø- og bærekraftspris til en innbygger, organisasjon, lag, forening, virksomhet eller andre som har gjort en spesiell verdifull innsats for natur, miljø og/eller bærekraftig utvikling i Lørenskog kommune. 

Frist for å foreslå kandidat(er) er 1. mai 2024.

Vi deler ut barne- og ungdomspris og en voksenpris for året 2023.

Prisvinnerne får et diplom signert av ordfører og en pengesum.

Alle kan foreslå kandidater.  Du kan foreslå enkeltpersoner,  organisasjoner,  lag,  foreninger eller virksomheter som gjennom tiltak eller aktiviteter fremmer bærekraftig utvikling, natur- og miljøvern. De som foreslås må bo eller holde til i Lørenskog.  

Foreslå din kandidat til Lørenskogs miljø- og bærekraftspris for 2023 innen 1. mai 2024.  

Skriv en begrunnelse for at nettopp din kandidat bør vinne prisen ved å klikke på lenken under.

Mitt forslag til Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris for 2023

Om miljø- og bærekraftsprisen

Kommunestyret vedtok i 2020 at Lørenskog kommune skal dele ut en miljø- og bærekraftspris. Prisen deles ut årlig, og første gang prisen ble det ut var i 2021. Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne innsats for bærekraftig utvikling i Lørenskog.  

Prisvinneren mottar et diplom signert av ordføreren, i tillegg til en pengesum. Vinneren velges av en jury, som består av politikere i miljø, samferdsel og teknisk utvalg. 

Statutter for miljø- og bærekraftsprisen (PDF, 475 kB)

Du kan lese mer om Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris her