Kommunestyret skal behandle kommuneplanens arealdel 15. mars

Forslag til kommuneplanens arealdel har vært på høring. Snart skal kommunestyret behandle kommuneplanens arealdel på nytt. 

Skjermdump av plandokumenter - Klikk for stort bilde

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. 

Mange har deltatt i å lage denne planen. Vi fikk nesten 300 høringsinnspill da forslag til ny plan var på høring i fjor høst.

Den 15. mars skal kommunestyret behandle arealdelen. I forkant blir saken behandlet i alle politiske utvalg og ungdomsråd, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Du kan følge møtene på Kommune-Tv. Alle politiske møter i Lørenskog er åpne, sendes direkte og kan også sees i opptak.

Her kan du lese saken.

I medvirkningsrapporten kan du lese oppsummering og vurdering av alle høringsinnspill.