Lørenskog kommune sender ut e-post til alle våre innbyggere over 65 år

Lørenskog kommune

 Fra og med 1. november tilbyr vi en oppfriskningsdose av koronavaksinen til innbyggere som er 65 år og eldre. Vi har sendt ut e-post til alle våre innbyggere som er 65 år eller eldre med informasjon om dette. 

E-posten som er sendt ut kommer fra e-postadressen: lorenskog@innbyggerkontakt.no. 

Informasjon i e-posten: 
Vi vil følge samme rekkefølge for oppfriskningsdosen som ved første dose. Det vil si at vi starter med sykehjemsbeboere og aldersgruppen 85 år og eldre. Deretter aldersgruppen 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år. 

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2, og det er per nå bare vaksinen fra Pfizer som er godkjent til dette. 

Du får SMS med invitasjon til å bestille time når vi starter vaksinering av din aldersgruppe. Dersom du ikke får bestilt time via lenken du får, ringer du oss på telefon 67 49 50 37 (kl. 10.00 – 15.00 hverdager).