Lørenskog kommunes arkitekturpris

Lørenskog kommune skal i år for første gang dele ut pris for god arkitektur. Prisens formål er å hedre byggverk, bygde omgivelser og landskapsprosjekter som bidrar til å heve, fornye og utvikle god arkitektonisk kvalitet i kommunen. Prisen består av en plakett som kan monteres på bygget/anlegget og et diplom. Arkitekturprisen deles ut hvert andre år.

Frist for å nominere kandidater til arkitekturprisen for 2023 er 31. mai.

Prisen skal stimulere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljø, på en måte som bidrar til en bærekraftig og helhetlig by- og stedsutvikling.

Prisen skal tildeles et prosjekt som er ferdigstilt i løpet av inneværende eller forutgående 3 år. Juryen kan velge å ikke tildele prisen dersom den ikke finner at noen kandidat tilfredsstiller kravene. 
Her finner du statuttene for Lørenskog kommunes arkitekturpris. (PDF, 74 kB)

Slik nominerer du kandidater

Fristen for å nominere kandidater til arkitekturprisen for 2023 er 31. mai.

Du nominerer kandidater ved å sende en e-post til arkitekturpris@lorenskog.kommune.no med følgende informasjon:

  • Navnet ditt
  • Hvilket byggverk, bygde omgivelser eller landskapsprosjekt i Lørenskog du ønsker å nominere.
  • Adressen til prosjektet du nominerer.
  • Hvorfor du mener dette prosjektet bør tildeles arkitekturprisen
  • Har du bilder/illustrasjoner av prosjektet, ber vi om at dette legges ved e-posten.

Noe du lurer på?

Har du spørsmål om arkitekturprisen? Da kan du kontakte sekretariatet på
e-post: arkitekturpris@lorenskog.kommune.no