Møkkalukt i Lørenskog — markens grøde og makkens føde!

Et sikkert vårtegn er møkkalukt. Før bonden sår jorda med kornfrø, har bonden på naturlig gjødsel fra husdyrmøkk til å forbedre jorda. Det bidrar til viktige mikroorganismer i jorda og et rikt insektliv. Men det gir også vondt lukt, som siver inn i bebyggelsen. I år har vi fått inn en klage.

Bygg som er klar til å høstes med skog og et rødt hus i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeByggåker i Lørenskog Lørenskog kommune, Ida Marie Frantzen Gjersem

— Vi forstår at folk opplever lukten som ubehagelig, men dette er en del av våronna, som igjen er et viktig ledd i produksjonen av mat, sier landbrukssjef for Lørenskog, Rælingen og Oslo, Knut Samseth.

Når jorda er nylig gjødslet, kan lukta oppleves
fortærende og inntrengende. Men lukta ikke er farlig. Den er høyst naturlig og vil som regel forsvinne etter noen timer.

Vi gjødsler både jord som skal brukes til kornproduksjon og oppå gress som skal brukes til for. 

Viktig for bærekraftig jordbruk

— Møkkaspredning en nødvendig del av et bærekraftig jordbruk. Det er også et viktig bidrag for klimarettet arbeid fordi det bidrar til at jorda får nødvendig karboninnhold igjen. FNs klimapanel sier at jordsmonnet er kapabelt til å samle 90 % av klimagassen karbon, forklarer Samseth.

Men også marken eller makken, som den blir kaldt, drar nytte av møkka. Når den har nok føde, blir jordsmonnet luftig og lett og jorda blir lettere drenert. Dermed unngår vi lystgass i nedbørsrike tider, en klimagass som vi må gjøre noe med.
 

Bonden gjør det hen kan for å ikke forstyrre

Møkka er bondens gull. Her er næringsemner som gjør at hen slipper å bruke så mye kunstgjødsel.

— Bonden ønsker ikke å forstyrre andre. Det kommer stadig nytt utstyr som bedrer bruken av gjødsla og reduserer lukta, som bøndene tar i bruk, forklarer vår kyndige landbrukssjef Knut Samseth.