Perspektivmeldingen legges frem onsdag 24. mai

Perspektivmeldingen innleder det årlige arbeidet med økonomiplanen. Kommunedirektøren legger den fram onsdag 24. mai kl. 0900 for våre folkevalgte.  

Bilde har program for fremleggelse av perspektivmeldingen. Programmet er gjengitt i nyhetssaken.  - Klikk for stort bildeProgram for fremleggelse av perspektivmeldingen.

Perspektivmeldingen publiseres mandag 22. mai og vi vil legge den ut her og i møtekalenderen for kommunestyret. 

Møtet onsdag 24. mai er åpent for alle og du kan følge møtet fra kommuneTV her.  

Perspektivmeldingen gir informasjon om økonomi, status og analyse i et langsiktig perspektiv.

Hensikten med perspektivmeldingen er at den skal legge til rette for gode beslutninger knyttet til retning og prioriteringer i økonomiplanen.

Her kan du kan lese perspektivmeldingen for 2024 (PDF, 2 MB)

Her kan du se presentasjonene som ble holdt under fremleggingen av perspektivmeldingen (PDF, 25 MB)

Program for dagen i tekst

08.30-09.00 Kaffe og mingling

09.00-09.45 «Tid for handling» - kommunedirektør Ragnar Christoffersen

09.45-10.15 Økonomiske rammebetingelser - økonomisjef Idar H. Simonsen

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00 Lørenskogsamfunnet i utvikling - direktør Else Pran

11.00-11.30 Lunsj

11:30-13.45 Utvikling, oppfølgning og planer v/sektordirektørene

11.30-12.00 Oppvekst og utdanning - direktør Børge Tomter

12.00-12.30 Teknisk - direktør Knut Helland

12.30-12.45 Pause

12.45-13.15 Kultur - direktør Nina Kongtorp

13.15-13.45 Helse, omsorg og mestring - kst. direktør Trude Hande Hjelset

13.45-14.00 Pause

14.00-14.30 Kommuneorganisasjonen i utvikling - direktør for Styring og virksomhetsutvikling Vibeke Rørvik

14.30-14.45 Oppsummering - kommunedirektør Ragnar Christoffersen