Støy i forbindelse med nattkjøring til Feiring Bruk

Kommunen har mottatt melding fra Feiring Bruk om at det i perioden 05.03.2024 til 22.03.2024, vil være trafikk til Feiring Bruk sin avdeling i Lørenskog på nattestid.

Opplever du økt støy i forbindelse med dette arbeidet, ta kontakt med Feiring Bruk.

Kontaktperson: HMS ansvarlig Ole Viken, ole.viken@feiring.no, +47 402 48 474