Lærlingplasser

Som lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver. Du vil få opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden.

Lørenskog kommune har jobbet med lærlinger over lang tid, og kan tilby en spennende og lærerik arbeidsplass.

Alle lærlingestillingene lyses ut på finn.no og kommunens hjemmesider. Lærlinger starter i august. Som lærling blir du midlertidig ansatt i kommunen, og du har samme rettigheter og plikter som andre medarbeidere. Vi gir deg lønn under læretiden.  

Vi har flere lærlingplasser for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi en fast ordning med lærlinger innenfor IKT og grafiske fag. Her finner du kontaktinformasjon til de som er ansvarlige for lærlingeplasser innenfor disse fagene: 

Kontaktpersoner lærlingeplasser

Kontaktpersoner lærlingeplasser
Fag  Kontaktperson  E-post  Telefon 
Helsefagarbeider  Tove Lilleløkken  E-post  47 27 60 06 
Barne- og ungdomsarbeider  Ann Kristin Halvorsen  E-post  48 16 97 79 
IKT Steinar Bakkeeiet E-post 46 66 76 80

Hva tilbyr vi: 

 • Vi har en koordinator i kommunen som følger opp læreløpet og holder nettverkssamlinger 
 • Du får en veileder på arbeidsstedet som følger opp med veiledning og opplæring i det daglige arbeidet. 
 • Du får en opplæringsplan som følger deg gjennom læretiden med oppgaver som er knyttet til kompetansemålene 
 • Lønn under utdannelse 
 • Vi arrangerer nettverksmøter ca. én gang i måneden der du får delta på ulike kurs. 
 • Du får praksis på ulike arbeidsplasser i kommunen som dekker det faget du er lærling i.  

Hva forventer vi av en lærling: 

 • Du må være flink til å skape gode relasjoner til andre mennesker, og være motivert for jobben som lærling 
 • Du er serviceinnstilt, ansvarsfull og tar initiativ 
 • Du er engasjert, positiv og fleksibel 
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Du har gode evner til planlegging og skriftlig dokumentasjon, er selvstendig og tar ansvar for egen læring 
 • Du er interessert i å få veiledning og liker å tenke nytt 

Kandidater blir valgt ut etter følgende kriterier: 

 • Standpunktkarakterer. Alle fag må være bestått 
 • Lavt fravær gjennom skoletiden på videregående 
 • Ordenskarakter 
 • Norskkunnskaper tilsvarende B2 
 • Personlig egnethet til stillingen 

Slik søker du lærlingeplass

Her ser du hvordan du søker lærlingeplass