Traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne

Lørenskog kommune som arbeidsplass skal være inkluderende, mangfoldig og gjenspeile befolkningen.

Vi ønsker derfor å gi personer med varig nedsatt funksjonsevne som har relevant utdanning og som trenger arbeidserfaring, mulighet til å få arbeidserfaring for lettere å få fast arbeid. I tillegg til erfaring får traineene kompetanse om kommunens organisering, arbeidsområder, organisering og arbeidsmåter.

Det legges vekt på å tilrettelegge etter behov og så langt det er mulig i forhold til kravene for stillingen. Traineestillingene lyses ut fortløpende på ordinær måte ut ifra behov og tilgang på egnede stillinger.